สถานะเซิฟเวอร์
เซิฟเวอร์โปร เซิฟเวอร์ตรวจบัตร
สถานะโปรแกรม
PRO Rules Of Survival  v.6
Update 20 / 4 / 2561
PRO SF 2  v.33
Update 20 / 4 / 2561
PRO SF 1 v.100
Update 20 / 4 / 2561
PRO Hackkill SF  1 v.101
Update 20 / 4 / 2561
PRO PB v.100
Update 20 / 4 / 2561
PRO Hackkill PB v.101
Update 20 / 4 / 2561
PRO AVA Singapore v.56
Update 20 / 4 / 2561
PRO XSHOT v.55
Update 20 / 4 / 2561
PRO Dragon Nest v.52
Update 20 / 4 / 2561
PRO WarZ Infestation 
Thai

v.22
Update 20 / 4 / 2561
PRO BOT Ragnarok TH  v.18
Update 20 / 4 / 2561

บทความ

จำหน่ายไอดี PB
เช่าโปรpb เช่าโปรpb เช่าโปรpb

จำหน่ายไอดี PB
กรุณากด F5 ด้วยครับ
เพื่อข้อมูลจะได้แสดงเป็นปัจจุบัน


ไอดีที่ขาย ยังไม่ยืนยัน Email 
กรุณาเลื่อนลงไปเรื่อยๆ มีหลายไอดีให้ลูกค้าเลือกซื้อ

 
 

                        รหัสบัตรทรู 14 หลัก
                             
                   กรุณาใส่ อีเมล


เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว กรุณาตรวจทานให้ดีนะครับ
จากนั้น กด ยืนยัน รอผลตรวจบัตรสักครู่ครับ
พอผลตรวจสอบบัตร ผ่าน ไอดีที่ลูกค้าสั่งจะถูกส่งไปที่อีเมลที่ลูกค้าใส่ไว้นะครับ


* มีปืนตามภาพ ยังไม่ได้ยืนยันอีเมล สามารถเปลี่ยนอีเมลได้ครับ
 

ไอดียังไม่ยืนยัน อีเมล
เมื่อลูกค้าซื้อไอดี รอผลการตรวจบัตร ผ่าน
ลูกค้าจะได้รับรหัสที่อีเมลของลูกค้า


 

                          รหัสบัตรทรู 14 หลัก

                     กรุณาใส่ อีเมล


เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว กรุณาตรวจทานให้ดีนะครับ
จากนั้น กด ยืนยัน รอผลตรวจบัตรสักครู่ครับ
พอผลตรวจสอบบัตร ผ่าน ไอดีที่ลูกค้าสั่งจะถูกส่งไปที่อีเมลที่ลูกค้าใส่ไว้นะครับ

* มีปืนตามภาพ ยังไม่ได้ยืนยันอีเมล สามารถเปลี่ยนอีเมลได้ครับ