สถานะเซิฟเวอร์
เช่าโปรpb
เซิฟเวอร์โปร & เซิฟเวอร์ตรวจบัตร
สถานะเกมส์
PRO SF 2  v.33
Update 15 / 2 / 2561
PRO SF v.100
Update 15 / 2 / 2561
PRO Hackkill SF v.101
Update 15 / 2 / 2561
PRO PB v.100
Update 15 / 2 / 2561
PRO Hackkill PB v.101
Update 15 / 2 / 2561
PRO AVA Singapore v.56
Update 15 / 2 / 2561
PRO XSHOT v.55
Update 15 / 2 / 2561
PRO AvatarStar Thai v.15
Update 15 / 2 / 2561
PRO Heroes Of Newerth v.51
Update 15 / 2 / 2561
PRO Dragon Nest v.52
Update 15 / 2 / 2561
PRO WarZ Infestation Thai
v.22
Update 15 / 2 / 2561
PRO BOT Ragnarok TH  v.18
Update 15 / 2 / 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความ

จำหน่ายโค้ดปืน PB
จำหน่ายโค้ดปืนเกมส์ PB
เช่าโปรpb เช่าโปรpb เช่าโปรpb
กรุณากด F5 ด้วยครับ
เพื่อข้อมูลจะได้แสดงเป็นปัจจุบัน

ถ้าขึ้นข้อความว่า 
ขณะนี้ไม่สามารถทำรายการได้
เนื่องจากการดาวโหลดจาวาสคริปต์ยังไม่สมบูรณ์

ให้ใช้บราวเซอร์ Firefox หรือ Google Chrome เข้าเว็บ
 

 

                           รหัสบัตรทรู 14 หลัก

                                    กรุณาใส่ E-mail ของท่าน


เลือกโค้ดปืนเสร็จใส่ข้อมูลครบแล้ว กด ยืนยัน
แล้วรอสถานะรายการทำรายการสำเร็จ
รอรับโค้ดที่อีเมลของลูกค้าเลย

ลูกค้าสามารถเติมบัตร 50 ทรูจนครบราคาที่จะซื้อ แทนราคาบัตร 150 ทรูได้นะครับ
กรณีที่ลูกค้าบางท่านไม่สะดวกในการใช้บัตร 150 ทรู
 
รูปภาพ
AUG A3 GSL 2017 30วัน
รูปภาพ
KRISS S.V GSL2017 30วัน

ถ้าขึ้นข้อความว่า 
ขณะนี้ไม่สามารถทำรายการได้
เนื่องจากการดาวโหลดจาวาสคริปต์ยังไม่สมบูรณ์

ให้ใช้บราวเซอร์ Firefox หรือ Google Chrome เข้าเว็บ